מידע כללי

תקנון ומדיניות המתחם <<שם הצימר>>

על מנת שנוכל להעניק חווית אירוח נעימה לכלל אורחינו אנו מקפידים על הכללים הבאים :
 • אמצעי תשלום – מזומן או אשראי
 • תינוק הוא מי שגילו פחות משלוש שנים, מעל גיל זה חובת תשלום לכולם.
 • מבוגר הוא מי שגילו מעל 18 שנים.
 • בסופי שבוע, חגים וחופשים ניתן להזמין מינימום 2 לילות, אלא אם כן נקבע אחרת.

צ'ק אין / צ'ק אאוט

שעת קבלת הצימרים
החל מהשעה 14:00

שעת עזיבה הצימרים
ימים א' – ה' עד השעה 11:00
שבת (בתיאום מראש) עד השעה 16:00

מתחם הבריכה

 • מגבות בריכה XXXXXXXXX.
 • האירוח במתחם שלנו וכל שירותיו הנלווים מיועדים לאורחי האירוח בלבד.
  אין להזמין אורחים ללא תיאום מראש.
  השימוש בבריכה לאורחים שאושרו יהיה בתוספת XX ₪ לאדם.
 • אין מציל בבריכה, ועל כן הכניסה לבריכה  אסורה מתחת לגיל 18 ללא ליווי מבוגר.

מותר ואסור

 • העישון בצימרים אסור.
 • אין להכניס חיות מחמד למתחם האירוח.
 •  אין להכניס/להשתמש ב מערכות הגברה וקריוקי במתחם האירוח.
 • על מנת לאפשר מנוחה ובילוי לכלל אורחינו ושכנינו נהוגות אצלנו שעות שקט: אין להשמיע מוזיקה או להרעיש מחוץ לבקתות בין השעות 13:00-17:00 ואחרי השעה 22:00.

 • מסביב לאתר האירוח שלנו שכנים ושטחים חקלאיים. כל הרכוש שבתוכם או בסביבתם, בחצרות ובמדשאות כולל עצי הפרי הינו רכוש פרטי ואסור בשימוש אורחי הצימרים.

 • עשיית ברביקיו אפשרית אך ורק באזורים הייעודיים לכך.

כללי

 • החלפת מגבות בבקתה לאחר שני לילות, החלפת מצעים, לאחר שלושה לילות על פי בקשה.
 • המכולת ביישוב פתוחה בימים א-ה בין השעות: 16:00-8:30
  וביום שישי בין השעות 8:30 עד 14:00.

 • השירותים הבאים בלבד כלולים באירוח: לינה , שימוש בבריכת השחייה המחוממת בסאונה ובג'קוזי.
 • אין <<שם המתחם>> אחראי על שמירת רכושכם בעת שהותכם בו, אנא שימרו עליו.

 • <<שם המתחם>> רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש/האורח מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי <<שם המתחם>> בקשר לכך.

 • <<שם המתחם>> רשאי לשנות בכל עת את תנאי קבלת ההזמנות ומחירי הלינות אך הזמנה שכבר בוצעה ואושרה יכובד מחירה.

 • המחירים הנקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.

 • <<שם המתחם>> רשאי להפסיק את השהייה באתר לאורח שלא יעמוד בדרישות תקנון זה ו/או חלקן וזאת ללא מתן פיצוי כלשהו לאורח.

 • <<שם המתחם>> רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. <<שם המתחם>>  יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה מועד פרסומם.

ביטול עסקה

התנאים הרשומים מטה מעוגנים בדיני הגנת הצרכן ואלו התנאים שנפעל על פיהם, במידה וחס וחלילה תרצה/י לבטל הזמנתך.

 • גביית דמי ביטול: בכרטיס אשראי בתאריך האירוח שבוטל בגובה 50% מההזמנה או לילה אחד לבקתה, הנמוך מבינהם.
 • אופן הביטול: מובהר בזאת כי הודעת ביטול תקפה הינה הודעה שניתנה בכתב בלבד, והודעת ביטול בעל פה לא תיחשב. את הודעת הביטול ניתן להעביר באמצעות אי-מייל לכתובת info@XXX.co.il. <שם המתחם>> יאשר בחוזר את קבלת הודעת הביטול. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ ייחשב יום הביטול מיום העבודה הראשון שלאחריו.
 • ביטול בחריגה מהמועדים הקבועים בחוק : במקרה של ביטול אחרי יותר מ- 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה ו/או פחות מ- 7 ימי עסקים למועד מימוש ההזמנה, יחולו הכללים הבאים:
  • פחות משבעה ימים ועד 24 שעות מראש יחוייב כאמור 50% מההזמנה או לילה אחד לצימר, הנמוך מבינהם.
  • בביטול של 24 שעות ופחות קודם למימוש ההזמנה: יגבו דמי ביטול של 100% מערך ההזמנה.
 • הזכות לבטל: אם מכל טעם שהוא, תהא מעוניין לבטל את ההזמנה, תוכל לעשות כן בתוך 14 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך גלוי (לפי המאוחר מביניהם), ובלבד שהביטול ייעשה יותר מ-7 ימי עסקים קודם למועד מימוש ההזמנה.

השימוש באתר האינטרנט

 1. המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של <<שם המתחם>>, וכי ל<<שם המתחם>> שמורות כל זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו.
 2. המשתמש מתחייב להשתמש במידע לשימושו האישי בלבד. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, למכור, לשדר או לפרסם את המידע באתר, ו/או חלק ממנו ללא הסכמה מראש ובכתב של <<שם המתחם>>, למעט לצורך שימוש אישי בלתי מסחרי במידע.
 3. המשתמש מצהיר מאשר ומסכים כי הלוגו והסימנים המסחריים המוצגים באתר שייכים "נגה אירוח כפרי". כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באופן בלעדי ל
 4. <<שם המתחם>>
 5. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר האינטרנט עלול להיות כרוך בסיכונים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שיעשה באתר ו/או במידע. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 6. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין התמונות לבין מראה אתר האירוח במציאות.
 7. המידע מוצג באתר כפי שהוא ("as is"). <<שם המתחם>> אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע
 8. <<שם המתחם>>
 9. עושה הכל כדי שהמידע באתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו חלקי וכללי בלבד. <<שם המתחם>> לא ישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר.
 10. <<שם המתחם>> לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכני האתר ו/או בקשר עם המידע, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מהמפורט להלן:
  א. עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת.
  ב. שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, <<שם המתחם>>  או מכל סיבה אחרת.
  ג. חשיפה וגילוי מידע על המשתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש המשתמש באתר <<שם המתחם>>   ו/או מכניסתו אליו ו/או באמצעי אבטחת המידע של המשתמש.
 11. <<שם המתחם>> לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
 12. <<שם המתחם>> לא ישא באחריות לשינויים שנעשו במידע שלא על ידה.
 13. <<שם המתחם>> אינו אחראי לטעות שתעשה על ידי המשתמש בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בתאריך, גיל ו/או מספר המתארחים, מספר חדרים וכל שירות אחר המוזמן דרך האתר
 14. לנוחיות המשתמש באתר <<שם המתחם>> עשוי האתר להכיל מעת לעת קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. <<שם המתחם>>  אינו נושא באחריות למידע המופיע באתרים המקושרים, לתוקפם וחוקיותם. <<שם המתחם>>  אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לרכושו, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או התכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע המשתמש באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר <<שם המתחם>>.
 15. <<שם המתחם>> רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי <<שם המתחם>> בקשר לכך.